RISKA KAPITĀLS UN INVESTĪCIJU TENDENCES

RISKA KAPITĀLS UN INVESTĪCIJU TENDENCES

HEWLETT-PACKARD aizsākumi ir meklējami 1939. gadā kādā garāžā Kalifornijā, Paloalto; tas zināms kā pirmais Silīcija ielejas start-up uzņēmums. Termins Silīcija ieleja pirmo reizi tika lietots 32 gadus vēlāk – 1971. gadā to sāka izmantot rakstnieks Dons Heflers kā nosauku­mu laikrakstā Electronic News pub­licētajai rakstu sērijai. Vārds silīcija apzīmēja pusvadītāju ražotājus šajā reģionā: Fairchild Semiconductor, National Semiconductor un arī tobrīd tikai trīs gadus veco Intel.

Ap to pašu laiku Silīcija ielejā ak­tivizējās riska kapitāla uzņēmumi. 1972. gadā darbību sāka Kleiner Per­kins Caufield Et Byers, kas finansēja AOL, Amazon, Compaq, Genentech, Sun Microsystems, Netscape un Goog­le. 1972. gadā tika nodibināts konku­rējošais uzņēmums Sequoia Capital. Tas savukārt finansēja Apple, Oracle, Cisco, Electronic Arts, Google, YouTu­be, Linkedln un WhatsApp, ko šā gada sākumā par 19 miljardiem dolāru pār­deva Facebook.

Tehnoloģiju un riska kapitāla part­nerība ir izrādījusies īsta zelta ādere – tā padarījusi Silīcija ieleju par glo­bālās ekonomikas čempioni. Ieleja ir pārdzīvojusi arī satricinājumus, pie­mēram, dot-com krīzi no 2000. līdz 2002. gadam, bet lielākoties šī spēcī­gā kombinācija ir ļāvusi tai piedzīvot uzplaukumu.

Kādas tehnoloģijas Silīcija ielejas riska kapitālisti atbalsta šodien? Kopā ar kolēģi Brūsu Apbinu nesen vadī­jām paneļdiskusiju par finansēšanas tendencēm.

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU (IT) uzņēmumi piedzīvos radikālas pārvērtības. Tādām kompānijām kā IBM, HP, Cisco un Oracle konkurenci sagādās dažādi jaunie uzņēmumi, kas grāmat­vedībā, krājumu pārvaldībā un lo­ģistikā ieviesīs videospēlēm līdzīgu programmatūru.

RELATĪVU KRITUMU PIEDZĪVOS KOMERCBANKAS. Tradicionālo banku klientus centīsies pārvilinātpeer-to-peer (P2P) aiz­ņēmumu modeļi, piemēram, Lending Club.

IERASTI KĻŪS DIGITĀLIE MĀJOKĻU TĪKLI, kas savieno pilnīgi visu – no televizoriem un tālruņiem līdz apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmām.Tomēr tam ir arī tumšā puse, jo šie digitālie mājokļu tīkli kļūs par hakeru paradīzi. Palaidnīgi tīņi nezvanīs jums uz mājām, lai apjautātos, vai jūsu ledusskapis strādā. Viņi ielauzīsies jūsu mājas tīklā un ledusskapi iz­slēgs. Profesionāli hakeri zondēs jūsu mājas tīklu, meklējot kredītkaršu nu­murus un banku paroles. Tādējādi mājokļu digitālā drošība kļūs par vērā ņemamu biznesu.

VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOZARI pamatīgi satricinās darba devēji. Lielākā daļa uzņēmumu ar vairāk nekā 500 darbi­nieku apdrošināsies paši. Viņi lietos tehnoloģiju tīklus, lai samazinātu fi­zisko tīklu un maksājumu sistēmu iz­mantošanu. Gaišāku nākotni piedzī­vos Stanford Medicine, kas tieši slēdz līgumus ar daudziem Silīcija ielejas uzņēmumiem.

SMALKAS TEHNOLOĢIJAS UN LIELA APJOMA DATI pārveidos veselības problēmu diag­nosticēšanu un ārstēšanu. Gluži kā ainā no 1966. gada zinātniskās fan­tastikas trillera Fantastic Voyage, pa­cients norīs vai vinam ievadīs nelielu čipu. Tas pārraidīs milzīgus mikro­biomīmikrijas (zinātnes par cilvēka šūnu savstarpēji saistītajām sistēmām un mikrobioloģisko dzīvi cilvēka ķer­menī) datu apjomus. Tos analizēs ārsti un pārskatīs analītiskās ierīces, nosakot diagnozi un ārstēšanas plānu.

TURPINĀS AUGT PĒDĒJĀS SEKUNDES EKONOMIKA. Veiksmīgs piemērs ir Uber – autotransporta pakalpojums, ko var pasūtīt, izmantojot mobilā tālruņa aplikāciju. Aizvien lielākam skaitam produktu un pakalpojumu, pat ārstu

SIEVIETE-UZŅĒMĒJA (diezgan reti sastopams fenomens Silīcija ielejā) nodibi­nās uzņēmumu ar 50 miljardu dolāru atkāpšanās plānu (sākotnējā publis­kā piedāvājuma vai uzņēmuma pār­ņemšanas izteiksmē). Tas padarītu šo uzņēmumu tik lielu kā Facebook. Bet vai tas notiktu pirmo reizi? 1984. gadā Cisco nodibināja Sandra Lerne­re un Leonards Božaks, tobrīd laulā­tie draugi. 2000. gada sākumā tā tir­gus vērtība sasniedza gandrīz 555 miljardus dolāru, tātad savā ziņā tas jau ir noticis. PAR NORMU KĻŪS konkrētā cenas pieprasījuma laikā noteiktā veselības aprūpes pakalpojumu cena jeb spot pricing. Piemēram, magnētiskās rezo­nanses izmeklējumi. Jauna magnē­tiskās rezonanses iekārta maksā ap­tuveni divus miljonus dolāru, tomēr lielākoties to izmanto laikā no devi­ņiem rītā līdz pieciem pēcpusdienā. Kāpēc tirgū neieviest šo pakalpojumu ar atlaidi ārpus darba laika, pie­mēram, 50% atlaide vienpadsmitos vakarā vai 80% atlaide trijos naktī? Riska kapitālisti apgalvo, ka šis pro­cess jau sācies. sniegtajiem, cena tiks noteikta atbil­stoši reālajā laikā veiktām izsolēm internetā.

VIEDTĀLRUNI KLŪS SLAIDĀKI UN VIEGLĀKI. Kredītkartes kļūs gudrākas, un arī tajās, tāpat kā viedtālruņos, būs ie­strādātas aplikācijas. Karš par to, kurš pārvaldīs jūsu maku, jau ir sācies. Pašlaik Silīcija ielejas riska kapitālisti investē šajās idejās. Tātad viņi sagaida, ka tās turpmāko piecu gadu laikā gūs publisku atzinību un pēc desmit gadiem jau nodrošinās finansiālu atdevi. Tāpēc sekosim tām līdzi!

RISKA KAPITĀLS UN INVESTĪCIJU TENDENCES
AVOTS:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *